۰۹۱۲۵۶۵۳۲۴۱ , ۰۲۱۸۸۹۷۷۹۶۳
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
332 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ عباس اباد ولکستان ۲۴۰۰ ۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
329 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰ ۱۲۰ ۰ تومان
313 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۴۰۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
312 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۰۰۰ ۵۰۰ ۰ تومان
311 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۱۴ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده نقشه